+995 (32) 2 949 949

დააზღვიე ავტომობილი

და მიიღ რეცხვა საჩუქრად

მიიღე შენს საჭიროებებზე მორგებული ინდივიდუალური დაზღვევის პაკეტი 

დათვალე დაზღვევის ღირებულება

სამოგზაურო დაზღვევა

დღეში 0.50 ლარიდან

შენი მშვიდი მოგზაურობისთვის 

იხილე სრულად

დააზღვიე სახლი

წელიწადში 100 ლარად  

იგრძენი თავი უსაფრთხოდ იქ, სადაც ყველაზე მეტად გჭირდება კომფორტი

იხილე სრულად

სიახლეები

02 - აპრ - 2018

ონლაინ ანაზღაურება

 “ირაოს” მომხმარებლებს უკვე შეგიძლიათ, ისარგებლოთ ონლაინ ანაზღაურების სერვისით და დისტანციურად აინაზღაუროთ მიღებული სამედიცინო მომსახურებების შესაბამისი ხარჯები.

სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა, ელექტრონულ მისამართზე - online@irao.ge გამოგვიგზავნოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

ფორმა 100/დანიშნულების ფურცელი, გადახდის ქვითარი, სალაროს შემოსავლის ორდერი, სადაზღვევო პოლისი, პირადობის მოწმობა / პასპორტი / დაბადების მოწმობა, საბანკო რეკვიზიტები და საკონტაქტო ნომერი.

აღნიშნული სერვისით აინაზღაურებთ სამედიცინო მომსახურებების ხარჯებს 500 ₾-მდე. თანხა ჩაგერიცხებათ სადაზღვევო ხელშეკრულებით განსაზღვრული სრული დოკუმენტაციის მოწოდებიდან - 3 სამუშაო დღის ვადაში.

გაითვალისწინეთ, რომ აუცილებელია ანაზღაურებიდან 6 თვის განმავლობაში შეინახოთ ანაზღაურებული მომსახურებების შესაბამისი დოკუმენტების ორიგინალები.

დისტანციური ანაზღაურების სერვისი არ მოიცავს სტომატოლოგიურ მომსახურებას. 

 

Modal