ბიზნესის დაზღვევა

ბიზნესის დაზღვევა
phone-red +995 (32) 2 949 949

დააზღვიე ავტო პასუხისმგებლობა

ფასდაკლებით წელიწადში 55 ლარიდან

იყავი დაცული გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისგან

შეიძინე ონლაინ

დააზღვიე სახლი

ფასდაკლებით წელიწადში 80 ლარად

იგრძენი თავი უსაფრთხოდ იქ, სადაც ყველაზე მეტად გჭირდება კომფორტი

შეიძინე ონლაინ

დააზღვიე ავტომობილი

მიიღე შენს საჭიროებებზე მორგებული ინდივიდუალური დაზღვევის პაკეტი

დათვალე დაზღვევის ღირებულება

სამოგზაურო დაზღვევა

დღეში 0.50 ლარიდან

შენი მშვიდი მოგზაურობისთვის 

იხილე სრულად

ბიზნესის დაზღვევა

insurance

პოლისის პირობები

თუკი მცირე, ან საშუალო ბიზნესს ფლობთ, მაშინ აუცილებლად უნდა დააზღვიოთ “ირაოში”, რადგან წელიწადში 350 ლარად თქვენ შეძლებთ საკუთარ ბიზნესს აარიდოთ როგორც თქვენი, ასევე თქვენი ბრალეულობით სხვისი ქონების დაზიანებისგან გამოწვეული დამატებითი ხარჯები და ამასთანავე დაცული იყოთ საქმიანობის შეჩერებისგან გამოწვეული ხარჯისგანაც. 

 

ბიზნესის დაზღვევით თქვენ იცავთ თქვენი ბიზნესის საკუთრებაში არსებულ ქონებას:

 • შენობებს
 • ცალკეულ ფართებს შენობებში
 • სამეურნეო ნაგებობებს: ავტოფარეხები, საწყობები, საცავები
 • საწარმოო /ტექნოლოგიურ ხაზებსა და  მანქანა–დანადგარებს
 • საკომუნიკაციო მოწყობილობებს (სისტემები, აპარატები), მაღალი ძაბვის მანქანებს
 • სასაქონლო-მატერიალურ ნივთებს: პროდუქცია, საქონელი, მარაგები 
 • ინვენტარს: ავეჯი, საყოფაცხოვრებო ელექტრო მოწყობილობები, ელექტროტექნიკა, კომპიუტერები, ორგანიზაციული ტექნიკა და ა.შ.

 

თქვენი ბიზნესი დაცულია ისეთი გაუთვალისწინებელი ხარჯებისგან, რომელიც გამოწვეულია : 

 • ხანძრით, მეხის დაცემით, აფეთქებით, კონტეინერის (საქვაბე, მილები და ა.შ.) აფეთქებით, საჰაერო ხომალდის/მისი ნაწილების ვარდნით
 • მიწისძვრით, შტორმით,  ქარიშხლით, სეტყვით, მეწყერით, ქვის ცვენით, თოვლის სიმძიმით, წყალდიდობით
 • წყალგაყვანილობისა და სადრენაჟო სისტემიდან გამონადენი წყლით მოყენებული პირდაპირი დაზიანებით ( მათ შორის, მეზობელი ფართიდან შემოსული წყლით დაზიანებით)
 • საქვაბეებიდან, ან მილებიდან ისეთი სითხეების ამოხეთქვით/გამოჟონვით, როგორიცაა: წყლი, ზეთი, ნავთობი 
 • მესამე პირის მიერ ჩადენილი ვანდალიზმით, ქურდობით, ან ქურდობის მცდელობით, ძარცვით /ყაჩაღობით
 • მინების დაზიანებით

 

მშვიდად შეხვდით ცვლილებებს, რადგან “ირაო” აზღვევს საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეულ პრობლემებსაც:

 • საქმიანობის შეჩერების შედეგად შემცირებული შემოსავლით მოყენებულ ზიანს 
 • ქონების პირდაპირ ზარალს, რაც გამოწვეულია მისი დაზიანებით/განადგურებით/დაკარგვით

 

პოლისი მოიცავს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევასაც: 

 • თქვენ დაზღვეული ხართ მაშინაც, როდესაც თქვენი ბრალეულობით ზიანი მიადგება სხვის ჯანმრთელობას ან/და ქონებას.

 

  საერთო სადაზღვევო ლიმიტი

 

სადაზღვევო ლიმიტი ქველიმიტი

ქონების დაზღვევა

50 000 ₾

მინები
ნაღდი ფული სეიფში 

1 000 ₾
2 000 ₾

საქმიანობის შეჩერების დაზღვევა

10 000 ₾    

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

10 000 ₾    

 

 

 

ფასი

350

წელიწადში