ირაო დრაივერი: თქვენთვის ნებისმიერი ავტომობილი დაზღვეული იქნება

Posted in სიახლეები

სადაზღვევო კომპანია ირაოს მიერ შემუშავებულ იქნა თვისობრივად ახალი ტიპის პროდუქტი - ირაო დრაივერი, რომლის მფლობელს ანუ ავტომობილის მძღოლს, პროდუქტის გამოყენების პერიოდში შეუძლია მართოს ნებისმიერი ავტომობილი, რომელზეც ავტომატურად გავრცელდება აღნიშნული სადაზღვევო დაფარვა.

საქართველოში მსგავსი სადაზღვევო პროდუქტის ანალოგი აქამდე არ არსებობდა, როდესაც იზღვევა არა ავტომობილი, არამედ თავად მძღოლი. ირაო დრაივერი წარმოადგენს იდეალურ გამოსავალს იმ შემთხვევებისათვის, როდესაც ადამიანს უწევს სხვისი ავტომობილით სარგებლობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მაგალითად ატარებს მეგობრის ან ოჯახის წევრის ავტომობილს ან თუნდაც ერთჯერადად უხდება სხვისი ავტომობილის მართვა.  დაზღვევა ვრცელდება ფიზიკურ პირზე - ნებისმიერი ავტომობილის სარგებლობისას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევის დადგომისას კომპანიის მიერ ანაზღაურებული იქნება მძღოლის მართვის ქვეშ მყოფი ავტომობილისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი.

       იმ შემთხვევაში თუ პირი სარგებლობს ირაოს ავტოდაზღვევის ბაზისური პროდუქტით, მას შეუძლია ირაო დრაივერის შეძენა წელიწადში  მხოლოდ  25 ლარის,  25 აშშ დოლარისა ან 25 ევროს ღირებულებით, იმის და მიხედვით თუ რომელ ვალუტაში იქნება მოცემული დაფარვის ლიმიტი. ირაო დრაივერის  გააქტიურებისათვის, პროდუქტის მფლობელმა საკმარისია  დარეკოს კომპანიის ცხელ ხაზზე და დააფიქსიროს ავტომობილის სახლემწიფო  და ტექპასპორტის  ნომერი. ამასთანავე, ავტომობილების რაოდენობა და გამოყენების სიხშირე შეზღუდული არ არის.

 

IRAO - SOCIAL ACTIVE DAY 2013

Posted in სიახლეები

 

ვენის სადაზღვევო ჯგუფის კორპორატიული პასუხისმგებლობის ტრადიციის ფარგლებში, 2013 წლის 19 ნოემბერს ირაო-მ გამართა საქველმოქმედო ღონისძიება  - SOCIAL ACTIVE DAY 2013.

 

გორის რაიონის სოფელ სკრაში დევნილთა დასახლებაში არსებულ ბავშვთა საგანმანათლებლო ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ირაო-ს 30-მდე თანამშრომელმა, საქაველმოქმედო ორგანიზაცია BORAN. org-ის წარმომადგენლის ლევან ღამბაშიძისა და ქ-ნი ნატა ფერაძის დახმარებით, გაანაშენიანეს და გაამწვანეს საბავშვო სკვერი, რომელზეც განთავსდა საბავშვო ატრაკციონი, საქანელები და ეზოს სკამები.

 

სკვერის ტერიტორია სამუშაოების დაწყებამდე

სამუშაოების დაწყება 

 

სკვერი დასრულებულ მდგომარეობაში 19.11.2013