საახალწლო აქცია

Posted in სიახლეები


საახალწლო აქცია კასკოსგან!!!
 

ყველა  ფიზიკური  პირი,  ვინც  17  დეკემბრიდან  15  იანვრის ჩათვლით "ირაოში" დააზღვევს ავტომობილს ან ამ პერიოდში უწევს პოლისის განახლება, მიიღებს კასკოსგან საჩუქრად 50 ან 100 ლიტრ პრემიუმ ბენზინს/დიზელს, ავტომობილის საბაზრო ღირებულების მიხედვით. 

 

აქციის  პირობები:  

·         ავტომანაქანები  რომელთა  ღირებულება  ნაკლებია  15 000 აშშ  დოლარზე  /36000 ლარზე/13700 ევროზე  მიიღეებენ  საჩუქრად  50  ლიტრ  საწვავს;

·         ავტომანაქანები  რომელთა  ღირებულება მეტია ან ტოლი    15 000 აშშ  დოლარის/36000 ლარის/13700 ევროსი  მიიღეებენ  საჩუქრად  100   ლიტრ  საწვავს.