ირაო - ვენის სადაზღვეო ჯგუფის წევრი [VIG]

დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია „ირაო“ 2004 წელს დაარსდა და დღეს ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზეა საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე. 11 წლის მანძილზე კომპანიამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოს სადაზღვევო ინდუსტრიის განვითარებაში.

”ირაო” ორიენტირებულია როგორც საცალო, ასევე კორპორატიულ სეგმენტზე. ის მომხმარებელსა და პარტნიორებს სთავაზობს დაზღვევის მრავალ სახეობას, უმაღლესი ხარისხის მომსახურებასა და მყარ გარანტიებს ადგილობრივი და საერთაშორისო სადაზღვევო სტანდარტების გათვალისწინებით.

2007 წლიდან კომპანიის ძირითადი აქციონერი გახდა ორსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი სადაზღვევო კოპმანია - ავსტრიული, ვენის სადაზღვევო ჯგუფი (VIENNA INSURANCE GROUP  AG Wiener Versicherung Gruppe VIG).  2011 წელს კი ვენის სადაზღვევო ჯგუფმა „ირაოში“ აქციათა მოცულობა 100%-მდე გაზარდა, რაც პირდაპირ მიუთითებს კომპანიის მზარდ პოტენციალზე ადგილობრივ სადაზღვევო ბაზარზე.

2010 წლიდან „ირაოს“ მიენიჭა საერთაშორისო ხარისხის მართვის სისტემის სერტიფიკატი ISO 9001:2008 დაზღვევისა და გადაზღვევის მომსახურების, სიცოცხლის და არასიცოცხლის დაზღვევის კორპორატიულ და საცალო სეგმენტში.

2014 წელს კომპანიის მოგება წინა წელთან შედარებით 122%-ით გაიზარდა. ამასთან ერთად, მნიშვნელოვანი ზრდა აღინიშნა დაზღვევის პროდუქტების სხვადასხვა სახეობებში: ავტოდაზღვევის სახეობაში - 41%, მესამე პირის წინაშე ავტომფლობელის პასუხისმგებლობის დაზღვევაში - 79%, ქონების დაზღვევაში - 143%, ხოლო ჯანმრთელობის კორპორატიული დაზღვევის სახეობაში კი 8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა.

კომპანიის მიერ 2014 წელს მოზიდული პრემიის ოდენობამ  26 994 877  ლარი შეადგინა, ხოლო ანაზღაურებული ზარალის მთლიანმა ოდენობამ - 24 517 855  ლარი.

„ირაო“აქტიურ მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამებშიც. კომპანია ჩაერთო 2014 წლის შემოდგომაზე დაწყებულ აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამაში, რომელში მონაწილეობის შედეგადაც კომპანიამ დაზარალებულ ბენეფიციარებს  1 277 215  ლარი აუნაზღაურა.

2015 წლიდან კომპანიის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია საქართველოში, VIG-ის ბიზნესის წარმოების კულტურაზე დაყრდნობით ევროპული სადაზღვევო მომსახურების სტანდარტების დანერგვა და მათი აქტიური განვითარება.