ავტო დაზღვევა იურიდიული პირებისთვის

 

ავტოტრანსპორტის (ავტო-კასკოდაზღვევა

წარმოდგენილი ავტოტრანსპორტის დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში თქვენი ავტოტრანსპორტი მთელი წლის განმავლობაში დაცული იქნება ექსპლუატაციის პროცესში წარმოშობილი ფინანსური და ტექნიკური პრობლმებისაგან. 

დაზღვევის ობიექტი:

კომპანიის და ან მის თანამშრომელთა პირად საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული ავტოტრანსპორტი;

დაზღვეული რისკები  და დამატებითი დაფარვები

*        ავტოსაგზაო შემთხვევა

*        ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა

*        ვანდალიზმი

*        მინისდაზიანება

*        სხვადასხვა საგნის დაცემა

*        ხანძარი, აფეთქება

*        სტიქიურიუბედურებები (მათ შორის სეტყვა და მიწისძვრა)

*        მესამეპირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

*        მძღოლისადა მგზავრების დაზღვევა

მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისაგან დაზღვევის პოლისით იფარება ავტომობილში მყოფი პირების სხეულის დაზიანება ან/და გარდაცვალება, გამოწვეული დაზღვეული ავტომობილის ექსპლუატაციისას მომხდარი უბედური შემთხვევ(ებ)ით.

დაწვრილებით ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ ირაო-ს ცხელ ხაზზე: 2 949 949