ტვირთის დაზღვევა

 

ირაო-ს მიერ შეთავაზებული ტვირთების დაზღვევა ითვალისწინებს ტვირთების გადაზიდვისას, მისი სრული ან ნაწილობრივი განადგურების შემთხვევაში მისი ღირებულების ანაზღაურებას. დაზღვევა მოქმედებს ტვირთების როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტირებისას.

დაზღვევის ობიექტი: 

ნებისმიერი სახის ტვირთი, რომლის გადაზიდვაც ხორციელდება სხვადასხვა სახის ტრანსპორტით.

დაზღვევის პირობები:

დაზღვევა ხორციელდება ლონდონის მზღვეველთა ინსტიტუტის ტვირთის დაზღვევის პირობების  ICCA – “დაზღვევა ყველა რისკისგან” მუხლით.

დაზღვევის ტარიფი -    0,25%

ფრანშიზა: ნაწილობრივი ზიანის შემთხვევაში ზარალის 10% მინიმუმ 2000 ლარი.

სრული განადგურების და მიწისძვრის  შემთხვევაში 10%.

დაწვრილებით ინფორმაციის მისაღებად დარეკეთ ირაო-ს ცხელ ხაზზე: 2 949 949