სამოგზაურო დაზღვევა

დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია  ირაო  გთავაზობთ:      

§  მოგზაურთა უბედური შემთხვევისგან და ავადმყოფობისგან დაზღვევას;

§  ბარგის დაზღვევას;

§  მულტიპოლისს;

რას ითვალისწინებს სამოგზაურო დაზღვევა?

საზღვარგარეთ ყოფნისას გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებასა და შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურებას (ფრანშიზის გამოკლებით).

რას ითვალისწინებს ბარგის დაზღვევა?

ზიანის ანაზღაურებას  ბარგის დაკარგვის შემთხვევაში. ავიაკომპანიის მიერ ბარგის დაკარგვის შემთხვევაში ზარალის 2 დღეში ანაზღაურებას

რას ითვალისწინებს მულტიპოლისი?

6 თვის ან 1 წლის განმავლობაში სადაზღვევო პოლისით სარგებლობა თქვენთვის ხელსაყრელი დროის გადანაწილებით.

დამატებითი მომსახურება: 24 საათიანი ცხელი ხაზი - 2 949 949

სამოგზაურო დაზღვევის ითვალისწინებთ შემდეგი რისკების დაფარვას:

§  გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურებით

§  გადაუდებელი ამბულატორული მომსახურებით

§  გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურებით

§  გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მომსახურებით

სადაზღვევო ლიმიტი

$50 000

€50 000 (მოთხოვნის შემთხვევაში)